Farlig gods

Vi udfører også transport af farlig gods. Ring for yderligere information.

Vi har selvfølgelig samarbejde med en sikkerhedsrådgiver og sammen med dem bliver transporterne udført, så vi overholder alle gældende regler.

Booking af farlig gods skal ske per telefon.