Luftfragt

Denne service er til forsendelser, som skulle have været fremme igår.

Med denne service kan vi finde det første fly der går til en lufthavn i nærheden af bestemmelsesstedet og derefter have en bil klar til at hente forsendelsen i lufthavnen og derefter transporterer den vidrer til modtageren.

Denne form for transport er naturligvis ikke billig, men hvis en fabrik står stille et sted i verden, så er prisen sandsynligvis mindre væsentlig.

For at benytte vores luftfragtservice er der mange oplysninger vi skal bruge, så derfor er det nødvendig at ringe til os før booking.

Vi er godkendt som fragtagent og transportør af Trafikstyrelsen og kan derfor indleverer gods til lufthavne i hele Europa.

 

Godkendelses nummer: DK/RA/01190-01